Use the service without limits - analyse and compare detailed prices!

Subscribe now!

Potato Leafhopper: Beyond just potatoes

2024-06-13 00:00
W zeszłym tygodniu (na przełomie maja i czerwca) nasi obserwatorzy polowi i ja zaczęliśmy zauważać pierwsze bladzielone cykady ziemniaczane (PLH) na polu, prawie zgodnie z planem. Widzieli je na ziemniakach i fasoli, podczas gdy ja dostrzegłem je na delikatnym wzroście naszego orzecha angielskiego, strażnika na północnym końcu długiego.

More. Go to the article

Floraldaily.com
Floraldaily.com

FloralDaily.com is an online platform offering global flower news, covering a wide range of topics within the floral industry, from breeding, cultivation, and market information to events and innovations. It serves as a comprehensive source for professionals and enthusiasts to stay informed about the latest trends, developments, and opportunities in the flower sector.

Add comment
Commentary option available only for users with a subscription purchased